mandag den 25. september 2017

80% betales af sejlerne

Jeg har modtaget en overraskende mail, som stiller spørgsmålstegn ved, at sejlerne betaler op imod 80% af havnens drift. Den slags skal der da ikke herske tvivl om, så lad mig vise beregningen her:
Beregning. Klik for større udgave.

Det undrer ikke, at pladshaverne betaler mest, for Rungsted Havn er jo først og fremmest det, den er, nemlig en havn.

Det kan til gengæld undre, at de samme pladshavere kun har minimal indflydelse i havnens bestyrelse, en bestyrelse der beskæftiger sig med  tociffrede millionbeløb, som pladshaverne kommer til at betale.

Som det fremgår, er alle tal fundet på side 12 i havnens årsrapport fra 2016.

Tallet 77% var iøvrigt marginalt højere i 2008.

tirsdag den 19. september 2017

Tvungent medlemsskab ulovligt

Mange havne har åbenbart een eller anden slags tvungent medlemsskab af forskellige lokale foreninger; Det foregår efter devisen, hvis du vil have bådplads, skal du være medlem af denne eller hin forening.


Det virker måske på private havne, men i kommunale havne ser det ud til at være forbudt. Ihvertfald ifølge Professor i offentlig forvaltning og ret ved Aalborg Universitet, Claus Haagen Jensen.

Ritzau citerer Claus Haagen Jensen for, at artikel 11 i den Europæiske Menneskerettighedskonvention om negativ organisationsfrihed netop forhindrer den slags tvungent medlemsskab. Artiklen blev gjort til en del af Dansk lov i 1992.

Endvidere citeres Claus Haagen Jensen for, at menneskerettighedskonventionen har været gældende i Danmark siden 1950, hvorfor man i forhold til Danske Myndigheder herunder kommuner ikke kan tvinges til medlemsskab.

Mig bekendt er der ikke tvungne medlemsskaber i forbindelse med bådplads i Rungsted Havn, men artiklen er alligevel interessant, for det er en ændring, der er en direkte konsekvens af kommunaliseringen af vores havn.

Det er endda en god ændring, så nu er der tre gode ting ved kommunaliseringen:
  1. Der skal holdes et årsmøde, hvor bestyrelsen møder brugerne.
  2. Havnens brugere skal orienteres ved investeringer over 3mio.
  3. Der kan ikke være tvungent medlemsskab af foreninger på havnen.
Den tredje ændring får ikke umiddelbart nogen konsekvens, for der var ikke tvungne medlemsskaber før kommunaliseringen; Det kan der så heller ikke være fremover.

Læs mere på TV Øst - klik her!

onsdag den 6. september 2017

Havnens formand stopper i utide

Havnens formand er trådt tilbage med omgående virkning. Det sker angiveligt, fordi kommunalbestyrelsen har gennemført denne beslutning uden først at orientere havnens bestyrelse. Det er en lillebitte ændring, som i praksis ændrer ordet "væsentligt" til "3mio" i havnens vedtægter.
Det er svært at spille, når reglerne ændres
Det kan lyde uvæsentligt, men der er noget principielt i, at bestyrelsens arbejde  påvirkes af beslutninger fra Kommunalbestyrelsen. Det er jo aldrig nemt at spille, hvis reglerne ændres løbende.

Det er bare ikke nogen overraskelse, for vedtægterne for selvforvaltning af Rungsted Havn paragraf 8.1 siger:

8.1 Hørsholm Kommunalbestyrelse kan ændre eller ophæve disse vedtægter ved beslutning på et  kommunalbestyrelsesmøde. Kommunalbestyrelsen  skal  forinden have indhentet  en udtalelse herom fra havnebestyrelsen.

Med andre ord: Reglerne er ikke ændret. Havnebestyrelsen har hele tiden arbejdet under forudsætning af, at vedtægterne kan ændres af kommunalbestyrelsen. Hver eneste uge.

I ethvert selskab kan vedtægterne ændres på generalforsamlingen, men havnen har ikke en generalforsamling. Havnen har en kommunalbestyrelse, og det er vel derfra man med ret og rimelighed må forvente en slags generalforsamlingslignende aktivitet.

Samtidig med kommunalvalget skal havnebestyrelsen genvælges og genudpeges. Det er det nærmeste, havnen kommer en generalforsamling i dette land, hvor vi ellers hylder demokratiet. Det gør vi så ikke på Rungsted Havn, men denne ændring er et lillebitte skridt derhenimod.

onsdag den 30. august 2017

Snor i havnebestyrelsen

Så er der kommet snor i de vilde og ansvarsfri heste i havnebestyrelsen. Det er ganske vist en meget tynd snor, men det er en snor.
Vilde heste
En enig kommunalbestyrelsen besluttede forleden (29/8-2017) at ændre havnens vedtægter derhen, at bestyrelsen skal orientere havnens interessenter ved investeringer over 3mio.

Det er et lille skridt i den rigtige retning henimod af demokrati og brugerstyring. Som det er lige nu, betaler sejlerne nemlig op imod 80% af havnens drift. Til gengæld har de ingen reel indflydelse i havnebestyrelsen.

Det siger sig selv, at det inviterer til ansvarsløshed, når der kan skabes flertal for millioninvesteringer uden at spørge de betalende.
Tak for indsatsen til Peter og Troels

Tak til Troels Moe og Peter Antonsen for at fremsætte forslaget i kommunalbestyrelsen.

Læs detaljerne på sn.dk - direkte link her.

Orienteringsmøde om havneudvidelse

Det vil koste anslået mellem 5 og 25mio kroner at udvide havnen med et nyt yderbassin.

Pengene skal hives op af lommen på sejlerne, for sejlerne betaler 80% af havnens drift. Spørgsmålet er bare, om de penge har det bedre nede i sejlernes lommer, eller om de er bedre brugt på at forbedre faciliteterne for sejlerne eller noget helt tredje.
Nogle af forslagene
Rungsted Havns bestyrelse orienterer om planen i dag klokken 1900 i KDYs lokaler på Rungsted Havn. Se havnens hjemmeside for detaljer.

torsdag den 24. august 2017

Ledige pladser i Sundet

Medens havnebestyrelsen i Rungsted bruger kræfter på at diskutere en havneudvidelse, så er der annonceret ledige pladser i Vedbæk Havn.
Ledige pladser i Vedbæk Havn
I Rungsted Havn er ventelisten også reduceret. Der er ikke længere 38 års ventetid, og da slet ikke for almindelige mennesker med almindelige både. I foråret 2016 var ventelisten væk... Der var simpelthen ikke nogen tilbage på ventelisten.
 
Direkte link til Vedbæk her: Ledige pladser i Vedbæk Havn.

tirsdag den 15. august 2017

En nødvendig havneudvidelse?

Uden at involvere sejlerne har havnebestyrelsen på Rungsted Havn brugt en anseelig sum penge og tid på at undersøge og diskutere en havneudvidelse i form af et helt nyt yderbassin udenpå den eksisterende havn. 

Formålet med havneudvidelsen skal angiveligt være, at skabe mere ro i yderbassinet. Det har der ellers ikke været behov for de seneste 40 år.


Nogle af forslagene
Selve udvidelsen skal angiveligt koste mellem 6 og 21 millioner kroner. Prisen afhænger meget af, hvem man spørger.

Den slags penge kunne måske bruges anderledes. De kunne eksempelvis bruges til at nedsætte havnelejen, som er steget 400% over de seneste 15 år. De kunne også bruges til at forbedre de lokale sejleres vilkår, idet de lokale sejlere end ikke har så meget som et overdækket skur at holde varmen i.

Finansieringen af denne diskutable udvidelse er endnu ikke afklaret, men der er ikke er penge i kassen til dette projekt.  Man må derfor forestille sig, at pengene lånes, og at udgiften til dette projekt væltes over på sejlerne i form af yderligere stigninger i havnelejen.

Havnebestyrelsen har inviteret til et orienteringsmøde om sagen den 30. august i KDYs lokaler på Rungsted Havn. Se havnens hjemmeside for detaljer.

tirsdag den 23. maj 2017

Pladslejen amok på Rungsted Havn

Så fik jeg opdateret skemaet med pladslejens udvikling på Rungsted Havn, og det er nedslående læsning.

I 2000 var kvadratmeterprisen kr59/år. Femten år senere er den steget til kr243/år. Så vidt jeg kan se, er der tale om en stigning til over 400% på femten år.
Rungsted Havns pladsleje ødelægger dansk sejlsport

Det er ret usædvanligt, og hvis jeg skal pege på een effekt heraf, så er det, at det har en ødelæggende effekt på dansk sejlsport. Dansk sejlsport mangler nye kræfter, unge mennesker og mere aktivitet, men når priserne stiger på denne måde, så vrider man samfundet skævt og gør sejlsport til en sport for de få og de velbjergede.

Det var næppe meningen med Rungsted Havn, da den blev projekteret og bygget i halvfjerserne.

Priserne er simpelthen gået amok. Jeg kan jeg ikke komme i tanke om noget som helst, der er steget med samme fart. Hverken benzinpriser eller huspriser kan følge med, og da slet ikke danskernes lønninger.

Andre steder i Kongeriget kan man have en H-båd liggende for kr1600/årligt. Læs evt dette indlæg. Rungsted havn beregner sig omtrent det femdobbelte. Hvad mon pengene bruges til?

Se iøvrigt den fulde udvikling af pladslejen siden 2001 under fanebladet pladsleje i menuen herover.

mandag den 27. marts 2017

Kommunal => Selvstændig

Det kan lade sig gøre, og det behøver ikke være en ulykke. En kommunal havn kan faktisk blive selvejende med succes.
Sønderborg Havn overtaget af brugerne
Det er Sønderborg havn, der er lavet om til et AMBA, og det ser ud til at gå rigtig godt - nu på fjerde år.

Læs flere detaljer om Sønderborg Havn på minbåd.dk

Hvordan var det nu lige, at Rungsted Havn A/S stiftet 1918 blev til en kommunal enhed?

Her er den korte opskrift på, hvordan man ved fem simple trin kan gøre et aktieselskab kommunalt uden at få penge op af lommen:
  1. Rungsted Havn A/S stiftes i 1918 med privat aktiekapital. Dette selskab bygger den gamle øhavn i 1923. Samme selskab bygger den nuværende havn i 1974.
  2. Omkring 1975 konverteres Rungsted Havn A/S til et såkaldt Garantiselskab, det vil sige en selvejende institution. Alle aktier opgives dermed.
  3. I 1977 udsteder havnemesteren og havnens formand aktier til Hørsholm Kommune i det nedlagte Rungsted Havn A/S. De to har ikke hjemmel til at udstede aktier, men havnens formand er viceborgmester, så det blæser de på. Kommunen betaler iøvrigt ikke for aktierne.
  4. I 2001 overtaler Borgmesteren Selskabsstyrelsen til at konvertere Rungsted Havn tilbage til et A/S og indsætte den fiktive aktier fra 1977 i aktiebogen.
  5. Derefter forhøjer kommunen aktiekapitalen, således at kommunen kan tvangsindløse de resterende aktiehavere, og så er vejen banet for, at kommunen kan likvidere Rungsted Havn A/S og kalde havnen for en kommunal havn.
Det er lige før, man får lyst til at sige "Vupti"!

mandag den 21. november 2016

Årsmøde på Rungsted Havn

Een af de gode ting ved hjemtagelsen er, at der skal afholdes et årsmøde, hvor brugerne får lejlighed til at møde Havnens bestyrelse.

Det er anden gang gang, der afholdes årsmøde på Rungsted Havn, og denne gang finder det sted den 24. november kl. 1900 i KDYs lokaler på første sal i KDYs klubhus.

Den nye stil på Rungsted Havn?

I forhold til tidligere er dette en forbedring, fordi arbejdet i havnens bestyrelse indtil hjemtagelsen var præget af en absurd hemmeligholdelse. Sejlerne havde ikke adgang til hverken møder, dagsorden, referater, regnskaber eller generalforsamling.

Hemmelighederne er således ikke helt så store længere; Til gengæld er sejlernes indflydelse fortsat minimal, selvom de betaler stort set hele gildet.

Med hjemtagelsen har kommunen på dygtig vis fået skabt en situation, hvor 800 personer alene betaler for Hørsholm kommunes største attraktion og rekreative areal. Det er da smart. Tænk, hvis man gjorde det samme med skolerne og skøjtebanerne..?