tirsdag den 15. august 2017

En nødvendig havneudvidelse?

Uden at involvere sejlerne har havnebestyrelsen på Rungsted Havn brugt en anseelig sum penge og tid på at undersøge og diskutere en havneudvidelse i form af et helt nyt yderbassin udenpå den eksisterende havn. 

Formålet med havneudvidelsen skal angiveligt være, at skabe mere ro i yderbassinet. Det har der ellers ikke været behov for de seneste 40 år.


Nogle af forslagene
Selve udvidelsen skal angiveligt koste mellem 6 og 21 millioner kroner. Prisen afhænger meget af, hvem man spørger.

Den slags penge kunne måske bruges anderledes. De kunne eksempelvis bruges til at nedsætte havnelejen, som er steget 400% over de seneste 15 år. De kunne også bruges til at forbedre de lokale sejleres vilkår, idet de lokale sejlere end ikke har så meget som et overdækket skur at holde varmen i.

Finansieringen af denne diskutable udvidelse er endnu ikke afklaret, men der er ikke er penge i kassen til dette projekt.  Man må derfor forestille sig, at pengene lånes, og at udgiften til dette projekt væltes over på sejlerne i form af yderligere stigninger i havnelejen.

Havnebestyrelsen har inviteret tl et orienteringsmøde om sagen den 30. august i KDYs lokaler på Rungsted Havn. Se havnens hjemmeside for detaljer.

tirsdag den 23. maj 2017

Pladslejen amok på Rungsted Havn

Så fik jeg opdateret skemaet med pladslejens udvikling på Rungsted Havn, og det er nedslående læsning.

I 2001 var kvadratmeterprisen kr59/år. Femten år senere er den steget til kr243/år. Så vidt jeg kan se, er der tale om en stigning på over 400% på femten år.
Rungsted Havns pladsleje ødelægger dansk sejlsport

Det er ret usædvanligt, og hvis jeg skal pege på een effekt heraf, så er det, at det har en ødelæggende effekt på dansk sejlsport. Dansk sejlsport mangler nye kræfter, unge mennesker og mere aktivitet, men når priserne stiger på denne måde, så vrider man samfundet skævt og gør sejlsport til en sport for de få og de velbjergede.

Det var næppe meningen med Rungsted Havn, da den blev projekteret og bygget i halvfjerserne.

Priserne er simpelthen gået amok. Jeg kan jeg ikke komme i tanke om noget som helst, der er steget med samme fart. Hverken benzinpriser eller huspriser kan følge med, og da slet ikke danskernes lønninger.

Andre steder i Kongeriget kan man have en H-båd liggende for kr1600/årligt. Læs evt dette indlæg. Rungsted havn beregner sig omtrent det femdobbelte. Hvad mon pengene bruges til?

Se iøvrigt den fulde udvikling af pladslejen siden 2001 under fanebladet pladsleje i menuen herover.

mandag den 27. marts 2017

Kommunal => Selvstændig

Det kan lade sig gøre, og det behøver ikke være en ulykke. En kommunal havn kan faktisk blive selvejende med succes.
Sønderborg Havn overtaget af brugerne
Det er Sønderborg havn, der er lavet om til et AMBA, og det ser ud til at gå rigtig godt - nu på fjerde år.

Læs flere detaljer om Sønderborg Havn på minbåd.dk

Hvordan var det nu lige, at Rungsted Havn A/S stiftet 1918 blev til en kommunal enhed?

Her er den korte opskrift på, hvordan man ved fem simple trin kan gøre et aktieselskab kommunalt uden at få penge op af lommen:
  1. Rungsted Havn A/S stiftes i 1918 med privat aktiekapital. Dette selskab bygger den gamle øhavn i 1923. Samme selskab bygger den nuværende havn i 1974.
  2. Omkring 1975 konverteres Rungsted Havn A/S til et såkaldt Garantiselskab, det vil sige en selvejende institution. Alle aktier opgives dermed.
  3. I 1977 udsteder havnemesteren og havnens formand aktier til Hørsholm Kommune i det nedlagte Rungsted Havn A/S. De to har ikke hjemmel til at udstede aktier, men havnens formand er viceborgmester, så det blæser de på. Kommunen betaler iøvrigt ikke for aktierne.
  4. I 2001 overtaler Borgmesteren Selskabsstyrelsen til at konvertere Rungsted Havn tilbage til et A/S og indsætte den fiktive aktier fra 1977 i aktiebogen.
  5. Derefter forhøjer kommunen aktiekapitalen, således at kommunen kan tvangsindløse de resterende aktiehavere, og så er vejen banet for, at kommunen kan likvidere Rungsted Havn A/S og kalde havnen for en kommunal havn.
Det er lige før, man får lyst til at sige "Vupti"!

mandag den 21. november 2016

Årsmøde på Rungsted Havn

Een af de gode ting ved hjemtagelsen er, at der skal afholdes et årsmøde, hvor brugerne får lejlighed til at møde Havnens bestyrelse.

Det er anden gang gang, der afholdes årsmøde på Rungsted Havn, og denne gang finder det sted den 24. november kl. 1900 i KDYs lokaler på første sal i KDYs klubhus.

Den nye stil på Rungsted Havn?

I forhold til tidligere er dette en forbedring, fordi arbejdet i havnens bestyrelse indtil hjemtagelsen var præget af en absurd hemmeligholdelse. Sejlerne havde ikke adgang til hverken møder, dagsorden, referater, regnskaber eller generalforsamling.

Hemmelighederne er således ikke helt så store længere; Til gengæld er sejlernes indflydelse fortsat minimal, selvom de betaler stort set hele gildet.

Med hjemtagelsen har kommunen på dygtig vis fået skabt en situation, hvor 800 personer alene betaler for Hørsholm kommunes største attraktion og rekreative areal. Det er da smart. Tænk, hvis man gjorde det samme med skolerne og skøjtebanerne..?


onsdag den 29. juni 2016

Havnerenoveringen

De fleste har nok bemærket, at der er iværksat en havnerenovering. Det har afstedkommet et læserbrev i Ugebladet fra en Eivind Olesen, som spørger, hvorfor man dog sikrer havnen om sommeren. Svaret er ganske enkelt, at det er billigere.

Endvidere mener Ejvind, at det er flot at "pengene er bevilget". Lad os lige få een ting på det rene: Pengene er ikke bevilget af hverken kommunen eller politikerne. Havnebestyrelsen har vedtaget at renovere havnen for 15mio. Pengene tages op af lommen på sejlerne, som betaler renoveringen over pladslejen. Kommunen og dens borgere betaler - også denne gang - ikke een eneste krone.

søndag den 8. maj 2016

Havnepriser

Amtoft i Limfjorden er i disse dage hjemsted for VM udtagelse i H-båd. Interessant er det, at verdensmesteren Claus Høj Jensen møder markant modstand. Endnu mere interessant er det, at det kun koster kr1600,- årligt for en bådplads i Amtoft. Et løft af en H-båd koster kr500,-
Havnepladser skal være billige for at være folkelige
Det kunne vi lære noget af i Rungsted. Med den slags priser ville flere ting se anderledes ud, for så ville mange flere have råd til båd. Det ville formentlig hjælpe en hel del på den nok så omtalte krise for sejlsport, - og endnu bedre: Kanske det ville være nemmere at få solgt alle pladserne i Rungsted Havn.

Læs mere på www.minbaad.dk

tirsdag den 3. maj 2016

Alle pladser besat

Godt nyt! Alle pladser er udlejet. Lige akkurat.

Der var ellers 60-100 ledige pladser i Rungsted Havn i foråret, og havnen var  økonomisk udfordret. Faktisk var havnen så økonomisk udfordret, at man modsat politiske direktiver måtte invitere udenbys sejlere til havnen.

Det skal vi være godt tilfredse med. Diversitet er som hovedregel godt. Desuden blev Rungsted Havn jo bygget med tilskud fra Amtet med een betingelse: Rungsted Havn skulle være for hele Nordsjælland.

De lokale politikere med Borgmester Morten Slotved i spidsen har af velhavende borgere ladet sig presse til at ændre reglerne for venteliste, så Hørsholm borgere har første prioritet. Det holder ikke længere.


De mange tomme pladser hænger blandt andet sammen med en ret høj gennemsnitsalder i Rungsted Havn. Mange af bådene ejes af sejlere, som var unge i halvfjerserne, og de begynder at gå på land.
  
De tomme pladser hænger også sammen med den voldsomme stigning i havnelejen. Den er steget med 30% alene i 2015. Den vil stige igen, for lige så snart ydermolerne er repareret, så skal flydebroerne udskiftes.

Selvom det nu er kommunens havn, og selvom kommunen konsekvent omtaler havnen som Nordsjællands største og mest attraktive rekreative areal, så er det fortsat en meget smal gruppe, der betaler stort set hele driften: Sejlerne. Til gengæld har de ikke reel indflydelse på havnens drift.

Udviklingen i antal bådejere i HørsholmFolk er trætte af kommunens voldsomme overgreb, og de flygter simpelthen fra Rungsted - blandt andet til havne så forskellige som Gilleleje og Herslev Strand.

Det er så skidt nyt: Der er ingen venteliste, og der må forventes flere ledige pladser; Især da de omkringliggende havne har udvidet deres antal af pladser kraftigt.


torsdag den 31. marts 2016

Rungsted Havn orienterer elektronisk

Fra havnekontoret er indløbet en mail om, at forårsbrochuren er klar. Brochuren udsendes ikke længere per brev. I stedet kan sejlerne selv hente brochuren på havnens hjemmeside. Klik havnekontor. Klik forår-efterår. Forsiden ser således ud:
Forårets brochure
Mange ville nok foretrække at modtage papirspost med disse praktisk informationer, men det er sparetider, og så er selvbetjening måske vejen frem.

I modsætning til hvad ugebladet skriver, så er havnen nemlig økonomisk udfordret.

Havnelejen er for nylig sat op med 30% for at imødegå udgifter til renovering af ydermolerne. Om få år skal flydebroerne udskiftes, og der vil havnelejen formentlig stige kraftigt igen.

Samtidigt er der mangel på både! Der er masser af ledige pladser i Rungsted Havn. Havnen mangler derved op til 10% af indtægterne fra pladsleje plus likviditeten fra det rentefrie indskud, som sejlerne siden en gang i halvfjerdserne har støttet havnen med - mod at pladslejen holdes på et lavt niveau.

Realiteterne er imidlertid, at havnelejen er steget til langt over det dobbelte over en tiårig periode. Den stigningstakt er ganske enkelt ikke holdbar i længden, - og da slet ikke når sejlsporten aktuelt mangler nye sejlere.

tirsdag den 26. januar 2016

KDY: Sejlerne skal betale

KDY siger: Bådejerne skal betale 70 millioner for havnerenovering!

Rungsted havn var indtil 2006 en veldrevet havn. Ja, indtil for nylig var Rungsted Havn faktisk yderst veldrevet; Det skriver kommunen på sin hjemmeside i 2014. Så meget desto mere kan man undre sig over referatet fra KDYs ordinære generaforsamling 2015, som anfører, at havnen skal renoveres for anslået 70 millioner. Tak for kaffe! Hvor kommer det tal fra?
Uddrag af referat af KDYs ordinære GF 2015
Men det bliver værre. Samme sætning afsluttes med, at bådejerne skal betale. Det er virkelig flot. KDY er i forvejen total gratist på Rungsted Havn. KDY har aldrig bidraget til havnens drift, idet man har givet KDY grundlejefrihed til sejlklubben og store udendørs arealer. Det er sket på bådejernes regning. I foråret 2015 gav kommunens advokat også KDY huslejefrihed for kommercielle aktiviteter i form af en kæmpe MASH restaurant. Det er også sket på bådejernes regning. KDY kan nu tjene millioner på en havn, som de aldrig har betalt en krone til.

Nu synes KDY så, at bådejerne skal betale 70 millioner for en renovering af den havn, som KDY lukrerer på! Vi lader billedet stå et øjeblik...

Udpræget solidarisk er det ihvertfald ikke. Jeg ville snarere betegne det som ødelæggende for sammenhængskraften i dansk sejlsport.

mandag den 30. november 2015

Ingen væltede både

Der var masser af vand i havnen her til morgen, men jeg så ingen væltede både. På facebook kan man ellers se målinger på over 50 m/sek fra Øresundskysten. DMI lader til at mene, at der var noget mindre end 50 m/sek.
Opad
På havnen skulle man her til morgen gå opad for at komme "ned" på flydebroerne. Der var nogle pressenninger og nogle rullesejl her og der, som ikke havde modstået stormen, men i det store hele var der pænt og ordentligt. Man kunne ellers nemt blive bekymret for alle de både på land med mast på. Dejligt, at der ikke ser ud til at være sket noget særligt.